Agressie op het werk

Agressie en geweld veroorzaken een negatieve en onveilige sfeer op de werkplek. Ook kunnen agressie en geweld er toe leiden dat werknemers zich ziek melden, en dat de bedrijfsresultaten dalen. Het is dus zowel voor de werkgever als voor de werknemers belangrijk dat er maatregelen genomen worden tegen agressie en geweld.

Bokita Trainingen verzorgt trainingen voor personeel van hulp- en zorgverleningsorganisaties en welzijnsinstellingen. Deze trainingen zijn gericht op het omgaan met dreiging of agressie op de werkvloer, in de meeste gevallen door cliënten of bezoekers.

U kunt hierbij een keuze maken uit verschillende modules: theorie over agressie, juridische kaders, non-verbale communicatie, gesprekstechnieken die bij handhaving ingezet kunnen worden, en technieken om iemand in bedwang te houden.

De theorie-component kan hierbij kleiner of groter zijn, maar er wordt zeker ook praktisch geoefend. Het programma van de workshops en trainingen wordt op maat gemaakt; inhoud, frequentie en tijdsduur worden in onderling overleg vastgesteld. Daarnaast kunnen wij u adviseren of ondersteunen bij het vormgeven en implementeren van het veiligheidsbeleid binnen de organisatie.

 

Werken in de (thuis-)zorg

Werken in de zorg kan veel voldoening geven, maar er zitten ook minder prettige kanten aan. 

Houden onderstaande vragen u of uw personeel wel eens bezig?

 • Hoe ga ik om met een potentieel agressieve cliënt?
 • Wat doe ik als een cliënt mij seksueel benadert?
 • Welke maatregelen kunnen er vanuit de organisatie genomen worden om veiliger te kunnen werken?
 • Wie kan mij helpen als er iets misgaat?
 • Welke voorzorgsmaatregelen kan ik nemen bij huisbezoek?
 • Hoe kan ik mijzelf verdedigen in geval van nood en ben ik dan strafbaar?

 In de training 'Veilig werken in de zorg’ wordt ingegaan op deze en/of andere vragen die spelen rondom het thema. De precieze inhoud komt na overleg tot stand.

Privéles

Niet voor iedereen is het deelnemen aan een groep de beste aanpak. Daarom biedt Bokita Trainingen ook de mogelijkheid om voor uzelf of uw kind(eren) privéles te krijgen. In dat geval kan de training precies op uw wensen afgesteld worden.

U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen en uw wensen bespreken.

 

Bezoek ons ook op Facebook!

Veilig werken

Of de werknemer nu op kantoor werkt of op locatie, hij of zij moet veilig kunnen werken. Werkgevers zijn volgens de Arbowet verplicht om maatregelen te treffen om zoveel mogelijk risico’s in te perken. Als werkgever moet u zorgen dat psychosociale belasting geen gevaar oplevert voor de veiligheid en de gezondheid van uw werknemers. Door middel van een risico-inventarisatie en –evaluatie brengt u de huidige stand van zaken in kaart.

U kunt hierbij denken aan de volgende maatregelen:

 1. technische maatregelen (bv bouwkundige aanpassingen of cameratoezicht);
 2. organisatorische maatregelen (bv het voorkómen dat iemand alleen arbeid verricht);
 3. het opstellen van huisregels
 4. het opstellen van een incidentenmeldingsprocedure;
 5. trainen van personeel inzake omgaan met agressie;
 6. het hanteren van een protocol bij agressie-incidenten.

Om deze wet na te leven is het belangrijk dat werkgevers en werknemers goed samenwerken. Immers, de baas kan nog zoveel maatregelen nemen, als die niet of niet op de juiste manier door het personeel worden nageleefd, dan wordt het werk er niet veiliger van.