Copyright

Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder teksten, illustraties, foto- en videomateriaal,  logo’s, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij ons dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Het is niet toegestaan om op deze site afgebeelde gegevens (al dan niet in bewerkte vorm) te verveelvoudigen, openbaar te maken of op te slaan in een geautomatiseerd (gegevens)bestand zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Bokita Trainingen. 

 

Privéles

Niet voor iedereen is het deelnemen aan een groep de beste aanpak. Daarom biedt Bokita Trainingen ook de mogelijkheid om voor uzelf of uw kind(eren) privéles te krijgen. In dat geval kan de training precies op uw wensen afgesteld worden.

U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen en uw wensen bespreken.

 

Bezoek ons ook op Facebook!

Copyright